1. Condicions Generals

La plana web www.cannetjocs.cat ha estat el.laborada, creada i dissenyada per a donar a conèixer i permetre l’accés a la informació continugda en la mateixa plana, així com a la venda dels productes que comercialitza cannetjocs. Així mateix pot permetre i possibilitar l’accés a altres planes amb les que cannetjocs tingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

cannetjocs és el nom comercial de:

Eloi Ginestà Vila

NIF 34741550G

carrer Pare Lluís Rodés, 2

17430 Santa Coloma de Farners

Telèfon 672129277

Correu electrònic info@cannetjocs.cat

2. Preus

Els preus publicats a la botiga online són en Euros i són vigents, tret d’error tipogràfic. Tots els preus inclouen l’IVA aplicable. Qualsevol canvi en el tipus d’IVA serà aplicat automàticament als preus de les productes.

Aquests preus són, també, els preus de venda dels articles de cannetjocs en la seva botiga física.

Qualsevol oferta serà vàlida en els termes precisos en què es formuli, reservant-se els gestors del web el dret de modificar tant l’assortit de productes com les condicions en què s’ofereixen.

3. Privacitat

En compliment de les polítiques de privacitat, convé tenir present que les dades facilitades a cannetjocs seran incorporades als nostres fitxers per a l’exclusiva gestió de la sol.liciut remesa pel client o per a ser informats, prèvia autorització, de les ofertes, novetats o activitats que cannetjocs pugui voler comunicar. En cap cas cannetjocs facilitarà les dades dels seus clients a tercers.

El client es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades i es compromet a notificar qualsevol modificació o actualització de les mateixes en el plaç més breu possible.En el cas de que se’ns faciliti informació de tercers, s’haurà hagut d’informar aquestes tercer i haver-ne obtingut la seva autorització.

En qualsevol moment el client pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició respecte a les seves dades personals dirigint una comunicació per correu ordinàri o per correu electrònic a les direccions que figuren a l’apartar 1 d’aquestes condicions.

cannetjocs ha adoptat els nivells de seguretat requerits per a protegir les dades personals, alhora que es compromet a no recabar informació no necessària per al servei que presta.

4. Funcionament del sistema de punts

cannetjocs ha el.laborat un mecanisme de fidelització conegut com a “Sistema de Punts”, mitjançant el qual els clients acumularan punts amb les seves compres i podran bescanviar-los posteriorment per euros en futures compres o bé en la forma de val-regal.

Per a poder gaudir del “Sistema de Punts” el client s’hi haurà de donar d’alta en l’apartat corresponent de la web o bé físicament a la botiga.

Cada article genera un nombre de punts determinat, entre 0 i un 10% del PVP. A la web apareixerà el nombre de punts que cada article genera.

El valor de canvi de punts a euros serà lliure per part de cannetjocs, que es compromet a comunicar als seus clients qualsevol modificació d’aquest valor. Actualment, i de forma indefinida, 1 punt es pot bescanviar per 0,10€.

En el moment de cada compra, cannetjocs comunicarà al client els punts aconseguits en la compra efectuada, així com el saldo en punts que té. Igualment podrà consultar el seu saldo en punts identificat-se al web o bé dirigint-se a les direccions que figuren en l’apartat 1 d’aquestes condicions.

L’ús dels punts estarà condicionat a la compra d’articles a la botiga física de www.cannetjocs.cat o bé a la seva botiga física, i serà incompatible amb altres promocions que cannetjocs realitzi, especialment aquelles realitzades en el marc de fires i festes.

Per condicionants tècnics, el saldo en punts d’un client no s’actualitza sempre de forma automàtica, pel què es poden produïr retards entre una compra i la disponibilitat dels punts aconseguits.

5. Transport de la mercadería o recollida a la botiga

Al formular una compra, el client pot escollir entre sol.licitar l’enviament de la mercadería o bé recollir-la a la botiga física.

L’enviament de la mercadería es tramitarà durant les 24 hores següents de confirmar el pagament i es farà a través del sistema Punto Pack de l’empresa Mondial Relay.

El sistema Punto Pack consisteix en un conjunt de punts de recollida (generalment botigues) on el client pot recollir el paquet durant dues setmanes i el plaç d’entrega és de 5 a 7 dies. Cada enviament, tindrà un cost de 2,89€ que s’afegiran a la comanda i que, si fós el cas, poden ser pagats amb els punts acumulats. El pagament del transport no genera punts en cap cas.

El client serà informat de totes les dades necessàries per a consultar l’estat del seu enviament a la pàgina www.puntopack.es

6. Formes de pagament

cannetjocs accepta per defecte dues formes de pagament (amb tarjeta o en efectiu). Per altres formes de pagament, consulteu-nos.

Les compres realitzades a la botiga online i que es vulguin recollir i pagar a la botiga física (una reserva de producte, de fet) seran actives durant 10 dies. Transcorregut aquest temps la reserva serà anul.lada.

7. Política de cancel.lació i devolució

El client es lliure de retornar un article en els 15 dies posteriors a la seva compra (comptats, en el cas de les vendes online, des de la recepció del mateix) sempre i quan es pugui comprovar que l’article està en bones condicions i conserva tots els embalatges originals.

El retorn es farà físicament a la botiga o a través del sistema Punto Pack, assumint el client el cost del transport (3,16€). La devolució dels diners es realitzarà en forma de Punts o bé per articles de similar valor.

En el cas d’error o desperfecte en l’enviament, cannetjocs assumeix dins dels 15 dies posterior a l’entrega de la mercadería qualsevol incidència. Transcorregut aquest plaç, entenem que l’enviament ha estat correcte.

I en el cas de desperfecte o incidència no deguda a cannetjocs (per exemple, la falta d’algun component del joc), el client pot dirigir-se a cannetjocs per a resoldre-la sense cap cost. Però informem als nostres clients que, a vegades, la gestió directa amb l’editorial es més ràpida que la que podem oferir nosaltres.